Karviná

Řecká obec Karviná je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Karviné a jejím okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury. Působí jako pobočný spolek Asociace řeckých obcí v České republice, z.s.

V České republice žije okolo 3500 Řeků, z nichž přibližně 200 žije v našem regionu. Naším posláním je reprezentace řecké kultury a jazyka, rozvíjení identity a národního povědomí. Podporujeme spolupráci a dialog mezi českými a řeckými institucemi, nevládními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání. Naším klíčovým zájmem je budování otevřené, filoxenní a přátelské společnosti v místě našeho působení a přispívání ke kladným vztahům mezi Řeckem a Českem.

O akce a aktivity, které realizujeme, je velký zájem za strany obyvatel našeho města a jeho okolí.

Taneční soubor Nea Elpida - [Νεα Ελπίδα - Nová (Mladá) Naděje] vznikl v roce 2002. První členové souboru byly děti navštěvující kurzy výuky řeckého jazyka pří Řeckých obcích Karviná a Třinec a děti navštěvující kurz řeckých tanců při Řecké obci Bohumín.

Soubor se účastnil mnoha seminářů výuky řeckých tanců pod vedením zkušených lektorů z řad tanečních souborů působících v České republice a také lektorů z Řecka. Tyto semináře organizovala jednak Asociace řeckých obcí v České republice a jednak Lyceum Řekyň v České republice. Za tu dobu se členové souboru naučili a zdokonalili v tancích téměř ze všech oblastí nejen současného Řecka, ale také z oblastí kde sídlí, či sídlili Řekové. Po celou tu dobu se soubor účastnil a účastní akcí, které organizují Řecké obce (celorepublikově), ale také jako nedílná součást tanečního souboru Lycea Řekyň, na akcích pořádaných touto organizací. Zejména to jsou akce pořádané k oslavám svátků a významných dnů Řecké republiky - 25. 3. 1821 - den počátků povstání proti osmanské nadvládě, které vedlo ke vzniku novodobého Řecka, 28. 10. 1941 – den, kdy se Řekové postavili na odpor a zahnali italského okupanta za II. světové války. Dále jsou to oslavy Velikonoc a vítání Nového roku. Soubor se účastnil také mnoha folklorních festivalů, a to jak v České republice (Strážnice, Jánošíkův dukát) tak i v Řecku. Ne nepodstatné jsou jeho účasti na Dnech národnostních menšin pořádaných různými městy - Karviná, Bohumín, Třinec, Brno, Javorník, Ostrava aj.

V současné době taneční soubor působí při Řecké obci Karviná a vedoucím souboru je Melina Floksová. Soubor čítá 14 stálých členů.

Posláním tanečního souboru Nea Elpida je udržování a šíření tradic řeckého folkloru, zachovat povědomí u řecké menšiny v České republice a popularizace řeckého folkloru u ostatních obyvatel a menšin v České republice.