O nás   Událo se   Řecké obce  Řečtina   Řecká kultura   Kontakt

 

 

 

 Aktuálně:

 

 

 

Akce řeckých obcí

sledujte ZDE.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Asociace řeckých obcí v ČR ...  
 

 

 

AŘO v ČR je nestátní neziskovou organizací, která se stala zastřešující organizací řeckým obcím s působností po celém území ČR.
 

Mezi hlavní cíle AŘO v ČR patří prohlubování a podpora přátelských vztahů mezi Řeky žijícími v České republice a Českou republikou, zejména na poli kulturním a společenském. Podpora a rozvoj řecké identity prostřednictvím kulturních a vzdělávacích akcí, zachování a rozvíjení řeckého jazyka. Uchovávání a rozvoj vztahů s mateřskou vlastí, včetně společenské a hmotné pomoci krajanům od orgánů a institucí jak Řecké republiky, tak jiných. Šíření odkazu řecké kultury prostřednictvím vzdělávacích institucí, pořádáním přednášek a seminářů, se­znamování s novodobou řeckou kulturou, pořádání akcí folklorně hudebních a tanečních, sportovní aktivity, vydavatelská a publikační činnost, práce s dětmi a mládeží.
 

Posláním AŘO je rozvíjení řecko-českých společenských a kulturních vztahů. Je základnou pro spolupráci řeckých obcí navzájem, jakož i pro spolupráci se státními a místními orgány v České republice i v Řecku. Poskytuje příležitosti pro rozvíjení vzájemné spolupráce svých členů, pořádá pravidelná setkání svých členů i správní rady. Podporuje kulturní a vzdělávací činnost řeckých obcí.

 

Činnost asociace podporují:

Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo zahraničí Řecké republiky, orgány krajské a místní samosprávy v místech působnosti řeckých obcí a sponzoři.

 
  Stanovy AŘO v ČR

ZDE

 
       
       
  Info řeckých obcí sledujte na jejich www stránkách

ZDE