Členství v Asociaci je dobrovolné a členem se může stát fyzická nebo právnická osoba. Zájemce se stává členem jedné z organizačních jednotek, tj. řecké obce po vyplnění přihlášky člena, uhrazení členského příspěvku a schválením přijetí člena radou řecké obce.

Výše členského příspěvku fyzické osoby je stanovena na 200 Kč za kalendářní rok.

V roce 2017 měla Asociace 522 plnoprávných členů.

V případě zájmů o členství a aktivní zapojení se do činnosti Asociace neváhejte kontaktovat vaši místně příslušnou řeckou obec.