Členové dozorčí rady zvolení na konferenci dne .....