Řecká obec Karviná je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Karviné a jejím okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury. Působí jako pobočný spolek Asociace řeckých obcí v České republice, z.s.

V České republice žije okolo 3500 Řeků, z nichž přibližně 200 žije v našem regionu. Naším posláním je reprezentace řecké kultury a jazyka, rozvíjení identity a národního povědomí. Podporujeme spolupráci a dialog mezi českými a řeckými institucemi, nevládními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání. Naším klíčovým zájmem je budování otevřené, filoxenní a přátelské společnosti v místě našeho působení a přispívání ke kladným vztahům mezi Řeckem a Českem.

O akce a aktivity, které realizujeme, je velký zájem za strany obyvatel našeho města a jeho okolí.