Řecká obec Brno je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury. Naším posláním je reprezentace řecké kultury a jazyka, rozvíjení identity a národního povědomí. Podporujeme spolupráci a dialog mezi českými a řeckými institucemi, nevládními organizacemi v oblasti kultury a vzdělávání. Naším klíčovým zájmem je budování otevřené, filoxenní a přátelské společnosti v místě našeho působení a přispívání ke kladným vztahům mezi Řeckem a Českem.

 

Řecká obec Brno je pobočným spolkem ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s..

 

Mezi hlavní aktivity Řecké obce Brno patří:

  • prezentace řecké komunity, účast na kulturních akcích,
  • výuka řečtiny pro děti a mládež, výuka historie a kulturně-společenského základu,
  • výuka řeckých tanců pro děti, mládež i dospělé, prezentace řeckého folkloru na folklorních festivalech a kulturních akcích
  • organizace setkávání řeckých seniorů v rámci Brna i celé České republiky,
  • organizace oslav státních svátků Helénské republiky (březen, říjen), Vánoc  a jiných příležitostí,
  • pomoc při vyhledávání kontaktů na příbuzenstvo, bývalé spolužáky či spolupracovníky se vztahem k řecké komunitě,
  • organizace soustředění, výletů a besídek pro děti za účelem prohlubování znalostí jazyka a tanců a prezentují práci dětí v řecké škole,
  • organizace vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí,
  • pomoc v adaptaci Řeků přicházejících do České republiky, zajištění informací o bydlení, školství, zdravotnictví.

 

Složení Rady Řecké obce Brno:

předsedkyně:
Afroditi Alexandridu

místopředsedkyně:
Kristýna Wiedermannová

tajemnice:
Irini Vafiadu Damianidu

pokladnice:
Katina Eftimiadisová

členové:
Michaela Tsima
Eleni Charalambidu
Adriano Mandilas

Složení Dozorčí rady Řecké obce Brno:

Ing. Vasilis Charalambidis – předseda
Dionisios Vafiadis – člen
Anna Sideridu – členka

V České republice Řecká obec Brno spolupracuje mj. s:

Magistrátem města Brna
Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Ministerstvem kultury České republiky
Radou vlády České republiky pro národnostní menšiny
Ústavem klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Obchodní a hospodářskou komorou v Brně
Asociací řeckých obcí v České republice
Velvyslanectvím Řecké republiky v České republice
Velvyslanectvím Kyperské republiky v České republice

V zahraničí spolupracuje s:

Vládou a ministerstvy Řecké republiky
GGAE – Generálním sekretariátem Řeků žijících v zahraničí
SAE – Radou Řeků žijících v zahraničí
EOT – Řeckou organizací cestovního ruchu
Lyceem Řekyň v Kalamatě
Řeckými obcemi v zahraničí