Stanovy Asociace

(schválené dne 23.6.2016 konferencí Asociace)

Jak se stát členem Asociace?

Jaké jsou poplatky?

Správní rada je volena na konferenci jednou za....

Členové Správní rady Asociace:

 

Členové dozorčí rady zvolení na konferenci dne .....

Historie Asociace ...